Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viatouchthesky touchthesky

June 28 2017

Reposted frombluuu bluuu viaCorruptgirl Corruptgirl
6544 2abc
Reposted fromzciach zciach viaCorruptgirl Corruptgirl
3685 3bee 600
Reposted fromwyczes wyczes viapensieve pensieve
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr viahope24 hope24

June 27 2017

6672 2b13 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanecianow anecianow
9038 dcb5 600
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viaoversensitive oversensitive
6899 123a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiansha iansha
9996 e311 600
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaBucefal Bucefal
8366 8440 600
Reposted fromKZavi KZavi viahyperreaaal hyperreaaal
4132 8444
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viaiansha iansha
0297 7735 600
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaoversensitive oversensitive
6666 126f
Reposted frommay29th may29th viaoversensitive oversensitive
Mądrość nie jest mądrością, gdy staje się zbyt dumna by płakać, zbyt poważna, by się śmiać i zbyt pewna siebie, by prosić o pomoc"
— Ewa Kassala
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaoversensitive oversensitive

June 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl